Dostępność     RODO     BIP

Czas trwania lekcji:

 
 
L.p. Rozkład
0. 07:10 - 07:55
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10

Back to top