Dostępność     RODO     BIP

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Markowej

mgr Andrzej Markuszka - nauczyciel WOS, historii

 

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Markowej

mgr Marta Bącal - nauczyciel informatyki, techniki

 

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Markowej

mgr inż. Renata Gardziel - nauczyciel matematyki, chemii

Back to top