Dostępność     RODO     BIP

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej informuje, iż trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenia dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły należy dokonać w terminie od 19.02.2024 do 08.03.2024.

1. Ogłoszenie

2. Zasady rekrutacji

3. Karta zapisu do I klasy

4. Oświadczenie woli

5. Karta zgłoszenia do świetlicy

Back to top