A A A
 1. Andrzej Markuszka - dyrektor szkoły, WOS, wychowanie do życia w rodzinie
 2. Marta Bącal - wicedyrektor szkoły, nauczyciel świetlicy
 3. Jadwiga Bar - język niemiecki, geografia
 4. Justyna Bar - język angielski
 5. Damian Bembenik - język angielski, geografia
 6. Magdalena Grzybowska - Rogala - język angielski
 7. Anna Baran - wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 8. Mirosław Bącal - wychowanie fizyczne
 9. Piotr Kilian - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 10. Marta Dziubek - przyroda, język polski
 11. Edyta Tytoń - informatyka, przyroda, zajęcia rewalidacyjne
 12. Waldemar Hawro - informatyka
 13. Józef Inglot - matematyka
 14. Renata Olbrycht - matematyka
 15. Wanda Rybicka - matematyka
 16. Danuta Kochmańska - fizyka, chemia
 17. Marek Kochmański - język polski
 18. Zofia Krzyżak - język polski, historia
 19. Maria Małek - język polski, historia
 20. Ewa Nowak - język polski, zajęcia artystyczne, nauczyciel świetlicy
 21. Marek Węglarski - historia, technika
 22. Ks. Damian Toczek - religia
 23. Ks. Paweł Tołpa - religia
 24. s. Lucyna Kogut - religia
 25. Katarzyna Sowa - muzyka, plastyka
 26. Renata Drewniak - edukacja wczesnoszkolna
 27. Elżbieta Owsiak - edukacja wczesnoszkolna
 28. Renata Rut - edukacja wczesnoszkolna
 29. Agnieszka Boczkowska - edukacja wczesnoszkolna
 30. Małgorzata Borończyk - Międlar - edukacja wczesnoszkolna
 31. Barbara Szołdra - edukacja wczesnoszkolna
 32. Aleksandra Bącal - edukacja wczesnoszkolna
 33. Anna Cieśla - nauczyciel świetlicy, zajęcia rewalidacyjne
 34. Magdalena Szpytma - język angielski, nauczyciel świetlicy
 35. Agnieszka Krauz - Horodecka - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne
 36. Anna Węglarska - biblioteka, nauczyciel świetlicy
 37. Joanna Kotowicz (zast. Jadwiga Jaworska) - biologia
 38. Agata Kochmańska - nauczyciel świetlicy