A A A


W dniach 28 i 29 listopada w szkole realizowany był program profilaktyczny Archipelag Skarbów. W programie uczestniczyli uczniowie klasy 2 i 3 gimnazjum. Z młodzieżą spotkali się specjalnie przeszkoleni trenerzy. Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program, który uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii oraz do wstrzemięźliwości seksualnej do zawarcia małżeństwa. Program pokazuje młodym ich ogromny potencjał.

Dwa 4-godzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. Mamy nadzieję, że wachlarz różnorodnych metod pracy, udźwiękowione prezentacje, krótkie filmiki, konkursy i muzyka na długo pozostaną w pamięci uczniów a także przyczynią się do podjęcia pracy nad słabościami.