A A A

W dniu 24.04.2019r. wzięliśmy udział w całodniowej wycieczce. Naszym przewodnikiem był pan Aleksander Bar.

Bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka odgrywają babcie i dziadkowie. Pamiętali o tym uczniowie kl. 1B i 2b Szkoły Filialne Nr 2 organizując uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia.

Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum w dniu 27 stycznia wyjechali na wycieczkę do Długopola Zdrój na „EUROWEEK”.

Po dotarciu na miejsce zostaliśmy bardzo ciepło przywitani przez wolontariuszy. Atmosfera była bardzo przyjemna, a wszyscy wokół otwarci i mili. Wolontariusze się nam przedstawili i powiedzieli skąd pochodzą, następnie poznaliśmy parę zasad, które nas obowiązywały, aby łatwiej się nam razem pracowało.

„Spadł kiedyś w lipcu
Śnieżek niebieski
Szczekały ptaszki,
Ćwierkały pieski…”

Dla wielu uczniów naszej szkoły marzec upłynął w atmosferze ekologicznej za sprawą konkursu pod tytułem „Rady na odpady”. Wiele osób zmierzyło się z testem dotyczącym form ochrony przyrody, rodzajów odpadów, postępowania z nimi; sposobów segregacji czy degradacji środowiska. Wyłonieni zostali zwycięscy osobno z klas piątych i szóstych, osobno z siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum.