A A A

Mierząc kąty za pomocą typowego szkolnego kątomierza należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

  1. Środek kątomierza (z reguły oznaczony krzyżykiem lub innym symbolem) musi być ustawiony dokładnie na wierzchołku mierzonego kąta.
  2. Kątomierz należy tak obrócić (nie zmieniając położenia środka), aby jedno z ramion kąta pokryło się z zerem na skali kątomierza.
  3. Jeżeli kątomierz ma dwie skale, to odczytując wynik pomiaru posługujemy się skalą której zero pokrywa się z ramieniem kąta (ustawialiśmy to w poprzednim punkcie).
  4. Jeżeli mierzymy kąt większy niż 180? (kąt wklęsły), to ponieważ zwykły kątomierz ma za małą skalę najpierw mierzymy kąt będący jego dopełnieniem do 360? (ten mniejszy) a następnie wykonujemy obliczenie właściwego kąta według zasady:
    {tex} \alpha=360\degres - x{/tex}, gdzie x - zmierzony kąt.

Mając powyższe na uwadze przeanalizuj dokładnie przedstawione niżej rysunki, a następnie spróbuj samodzielnie wykonać ćwiczenie.

images/stories/matematyka/katy/mierzenie1.jpgimages/stories/matematyka/katy/mierzenie2.jpgimages/stories/matematyka/katy/mierzenie3.jpg

Ćwiczenie:

Ćwiczenie - mierzenie kątów (kliknij aby pobrać pdf)